EU a hl. m. Praha podpořily projekt podnikavých žen

Autor: Adam Šimčík

22. 06. 2015 | 13:26

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Projekt Podnikavé ženy, aneb alternativní způsob řešení nezaměstnanosti žen v hl. m., který přechází do druhého cyklu, pomáhá vyřešit nezaměstnanost žen v našem hlavním městě. Smyslem projektu, který byl podpořen v rámci 7. výzvy OP Praha Adaptabilita a který navazuje na úspěšně realizovaný projekt v Jihočeském kraji, je zvýšit šance na pracovní uplatnění a rozšířit pracovní příležitosti pro osoby ohrožené na trhu práce pomocí realizace komplexního programu, který se zaměřuje na podporu vzniku a rozvoje samostatně výdělečné činnosti. V projektu, jehož aktivity probíhají v Praze 3, jsou ještě volná místa.Realizace projektu by měla umožnit až 20 ženám z hl. m. Prahy dlouhodobě pečujícím o závislého člena rodiny návrat na trh práce v podobě vlastní podnikatelské činnosti. Hlavním cílem projektu je zvýšení jejich šanci na nalezení vhodného oboru podnikání a prohloubení jejich znalostí a dovedností bezprostředně využitelných v rámci kvalitního zpracování a úspěšné realizace vlastního podnikatelského záměru. Společným cílem jednotlivých aktivit projektu je pomocí absolvování komplexního programu, ve kterém se prolíná individuální přístup, vzdělávání, mentoring a zapojení do doprovodných aktivit i využití nástrojů na slaďování pracovního a rodinného života, usnadnit alternativní pracovní seberealizaci v podobě vlastní podnikatelské činnosti. V rámci aktivit programu účastnice zjistí své osobnostní a vědomostní předpoklady, resp. potenciál, zvýší svou informační gramotnost ohledně podnikání a zajistí si platformu pro vypracování vlastního podnikatelského záměru. Dále se mohou zúčastnit řady kurzů jako jsou např. Právní aspekty podnikání a legislativa, Daně a účetnictví, Marketing, Pojištění podnikatelských rizik, finanční podpory malého a středního podnikání, Práce s PC a další. Účastnicím projektu budou k službám také mentoři - odborníci v daném oboru a budou se také moci seznámit s příklady dobré praxe.

„Podnikavé ženy v Praze je projekt, ve kterém jsme zúročili zkušeností a navázali na dobré výsledky z aktivit obdobně zaměřeného projektu realizovaného v Jihočeském kraji. Samostatná výdělečná činnost je jednou z velmi vhodných forem řešení nezaměstnanosti žen vzhledem k značné flexibilitě a možné individualizaci místa, času i rozsahu práce, což je pro ně mnohdy nezbytné,“, uvedla Daniela Prokopová, ředitelka organizace Centrum MARTIN o.p.s., která projekt realizuje.

V současné době je ještě několik volných míst pro účast ve druhém cyklu projektu, pro více informací navštivte internetové stránky www.centrummartin.cz .


Odkaz URL ke článku
Centrum MARTIN o.p.s.

Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 43/2019 najdete >
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.