Neziskový sektor se stabilizuje díky podpoře EU

Autor: Adam Šimčík

24. 02. 2015 | 14:48

Projekt Rozvoj a stabilizace Občanského sdružení MARTIN při OU pro žáky s více
vadami vzděláváním zaměstnanců, podpořený z OP Praha Adabtabilita je zaměřen na podporu rozvoje aktivit organizace Centrum MARTIN o.p.s (dříve Občanského sdružení Martin při OU pro žáky s více vadami), která působí v oblasti sociálního začleňování a rovných příležitostí.
V rámci propojených aktivit projektu vznikl ucelený systém vzdělávání s ohledem na individuální potřeby jednotlivých zaměstnanců této nestátní neziskové organizace. Díky realizaci projektu se dosáhlo zkvalitnění poskytovaných služeb pro cílovou skupinu klientů této organizace - lidí s mentálním nebo s kombinovaným postižením.
Formou analýzy byly nejprve identifikovány vzdělávací potřeby pro jednotlivé zaměstnance a pracovní kompetence vhodné k rozvíjení a na základě vytvořeného plánu vzdělávání pro zaměstnance zajistěno odborné vzdělávání, vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vzdělávání pracovníků pracujících přímo s cílovými skupinami (tématické kurzy nezbytné pro práci s cílovou skupinou).
Cílem projektu je také zajištění rozvoje a stabilizace Centra MARTIN o.ps. vytvořením fundraisingového plánu a vytvoření pozice fundraisera. Dále rozvoj manažerských dovedností řídících pracovníků v organizaci (např. strategické plánování, základy legislativy, finanční řízení organizace, řízení lidských zdrojů v neziskové organizaci, projektové řízení, motivace pracovníků atd.).
„Díky realizaci tohoto projektu jsme zvýšili odbornou úroveň našich pracovníků, což je nezbytné pro vysokou kvalitu poskytovaných sociálních služeb lidem s hendikepem“, uvedla ředitelka Centra Martin o.p.s., Daniela Prokopová.


Odkaz URL ke článku
Centrum MARTIN o.p.s.

Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 43/2019 najdete >
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.