PRAHA 6 NA MIMOŘÁDNÉM JEDNÁNÍ RADY ODMÍTLA ZMĚNY MHD

Autor: ADAM HALMOSI

08. 02. 2015 | 12:00

Praha, 7. 2. 2015 – UVNITŘ ZPRÁVY DOKUMENT – PODROBNÝ KOMENTÁŘ PRAHY 6 K NAVRHOVANÝM ZMĚNÁM MHD. Rada městské části Praha 6 na svém pátečním mimořádném jednání projednala své stanovisko k ROPIDEM navrhovaným změnám MHD po otevření metra A do Motola. „Rada městské části Praha 6 nesouhlasí s redukcí povrchové dopravy MHD v navrhovaném rozsahu,“ píše se v přijatém usnesení. Praha 6 požaduje zrušení tramvaje č. 2, zachování stávající trasy u tramvaje č. 18, 20, 22 a důrazně odmítá hlavně změny u linky autobusu č. 180 a č. 174.

„Praha 6 žádá radu hlavního města Prahy a ROPID, aby byly k 6. dubnu 2015 zavedeny jen změny bezprostředně související se zprovozněním prodloužené trasy metra A. Konkrétně jde o ukončení autobusových linek u stanic metra Veleslavín a Bořislavka, dále zrušení tramvajové linky číslo č. 2. Zároveň žádáme, aby další změny byly provedeny až po vyhodnocení přepravních průzkumů, zpracování oponentních posudků a věcném vypořádání všech připomínek městské části Praha 6. Za druhé rada hlavní město a ROPID žádá, aby posílily MHD v souvislosti se zavedením zón placeného stání,” řekl Ondřej Kolář (TOP 09), starosta městské části Praha 6.

Ostatní navrhované změny považuje Praha 6 za nutné projednat v dostatečném časovém předstihu. Zásadní změny ve vedení linek MHD musí být opřeny o analýzu dodržování jízdních řádů u metrobusů a analýzu směrového zatížení linek. Pro Prahu 6 jsou nepřípustné změny, které navyšují počet přestupů, respektive prodlužují cestovní dobu nebo prodlužují interval.

„Vyzvali jsme radu hlavního města Prahy a společnost ROPID, aby radikální změny ve vedení MHD odložily. Je potřeba čas na prověření alternativ a vypořádání zásadních připomínek Prahy 6. Hlavní město by nemělo opakovat chybu z roku 2012, kdy nebyly připomínky městských částí zapracovány a mnohé změny byly k horšímu,“ řekla Petra Kolínská (SZ), zástupkyně starosty odpovědná za oblast dopravy.

Zároveň rada dodala: Městská část Praha 6 neúspěšně usilovala o včasné projednávání návrhu možných úprav povrchového linkového vedení MHD v souvislosti se zprovozněním nových stanic metra A. Projednání s MČ Praha 6 však začalo teprve 16. ledna 2015 , tj. necelé 2 a půl měsíce před ohlášeným zavedením změn. uto lhůtu považuje rada městské části s ohledem na rozsah a charakter změn za hrubě nedostatečnou.

Praha 6 požaduje zachování stávající trasy u tramvaje č. 18, 20, 22 a u autobusu č. 180. Další zásadní připomínky má radnice k osmi autobusovým linkám takto:

Autobusové spoje:
108 - požadavek na prodloužení linky k stanici metra Sídliště Petřiny
118 - požadavek na zřízení zastávky v Břevnově
131 - požadavek na zřízení zastávky Sušická
143 - požadavek na zřízení zastávky Hládkov
168 - linku vést ke stanici metra Sídliště Petřiny
174 - požadavek provozovat linku celodenně a celotýdenně
180 - zachovat stávajcí trasu na Vítězné náměstí
191 - použít na místo kloubového busu solo vozy
555 - zajistit změnu trasování linky Šáreckým údolím do ZŠ Bílá a ZŠ
Ant.Čermáka (nad rámec navrhovaných změn)

PODROBNÝ KOMETNÁŘ PRAHY 6 K NAVRHOVANÝM ZMĚNÁM MDH ČTĚTE ZDE:
http://www.praha6.cz/aktuality/rada-na-mimo344adnem-jednani-odmitla-navrh-zm282n-mhd-2015-02-07.html


Odkaz URL ke článku
RADA NA MIMOŘÁDNÉM JEDNÁNÍ ODMÍTLA NÁVRH ZMĚN MHD

Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 47/2019 najdete >
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.