PRAHA 6: ZAČÍNAJÍ ZÁPISY, PŘIJMEME PŘES 1100 ŽÁKŮ

Autor: ADAM HALMOSI

29. 01. 2015 | 21:56

V městské části Praha 6 začínají v příštím týdnu zápisy do prvních tříd základních škol. Zápisy dětí do prvních tříd se v patnácti školách, jejichž zřizovatelem je Praha 6 letos uskuteční v termínech 3. a 4. února 2015 v odpoledních hodinách.

Patnáct základních škol v Praze 6, jejichž zřizovatelem je městská část, je připraveno přijmout 1 114 nových žáků.

„Ředitelé škol se i letos shodli na základních kritériích, podle kterých budou děti do škol přijímány. Na prvním místě jsou přijímány děti ze spádové oblasti školy. Poté dítě, které má v Praze 6 trvalý pobyt a přednost budou mít děti, kdy školu již navštěvuje starší sourozenec. Následně budou přijaty děti s trvalým pobytem v hlavním městě a pak teprve dojde na ostatní zájemce. Rodiče se mohou se svými dětmi dostavit k zápisu do libovolně zvolené školy,“ řekl Jan Lacina (STAN), zástupce starosty Prahy 6 pro oblast školství.

Co s sebou k zápisu?

K zápisu se dostaví dítě v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce, který s sebou vezme rodný list dítěte a občanský průkaz pro potvrzení trvalého bydliště.

Kritéria přijímání dětí do 1. tříd základních škol v Praze 6

1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.
2. Děti s trvalým pobytem na území MČ Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem téže školy.
3. Děti s trvalým pobytem na území MČ Praha 6.
4. Děti, jejichž starší sourozenec s trvalým pobytem v hl. m. Praze, je žákem téže školy.
5. Děti s trvalým pobytem v hl. m. Praze.
6. Ostatní zájemci.

Pokud škola dle zveřejněných kritérií některé žáky nebude moci přijmout, rodiče se mohou obrátit na spádovou školu nebo jinou školu s volnou kapacitou. Základní školy pak musí, dle školského zákona, přijmout děti ze spádového obvodu školy. U některých škol došlo od 1. ledna 2015 k dílčím úpravám. Spádové oblasti základních škol, tedy adresy trvalého bydliště, ze kterých je škola povinna přijmout dítě do první třídy, naleznete nawww.praha6.cz/spadove_oblasti.html

O odklad povinné školní docházky je možné žádat do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žáci s odkladem školní docházky z předchozího školního roku jsou již do ZŠ přijati, mohou však být školou vyzváni, aby se k zápisu opakovaně dostavili kvůli potvrzení nástupu do školy od září 2015.
Seznam přijatých žáků oznamuje škola vyvěšením na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Přehled základních informací o jednotlivých základních školách je na webových stránkách http://www.praha6.cz/zakladni_skoly.html nebo na portálu Jak do školy http://www.jakdoskoly.cz/zakladni-skoly/


Odkaz URL ke článku
VŠE O ZÁPISECH PRVŇÁČKU ČTĚTE ZDE!

Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 39/2019 najdete >
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.