Revitalizace retenční nádrže na Chodoveckém potoce

Autor: Petr Převrátil

15. 06. 2012 | 18:24

V polovině června byla dokončena celková revitalizace horní retenční nádrže R5 na Chodoveckém potoce u Jižního Města. „Betonový vypouštěcí objekt byl upraven a obezděn kamenem, nádrž byla odbahněna a okolní zeleň byla prořezána a vyčištěna. Součástí byla i úprava výtoku Chodoveckého potoka z dešťové kanalizace. Původní betonový předimenzovaný objekt byl nahrazen vhodnějším kamenným skluzem s malým jezírkem obloženým kameny,“ popsal revitalizaci Chodovecké nádrže radní hl. m. Prahy Radek Lohynský (ODS), v jehož kompetenci je oblast životního prostředí.

V souvislosti s výstavbou Jižního Města v 70. letech 20. století byla vybudována na Chodoveckém potoce soustava tří nádrží, které slouží ke zmírňování povodní při přívalových deštích. Nutnost revitalizace nádrží byla vyvolána jednak špatným stavem betonových konstrukcí a zanesením nádrží, dále pak špatným technickým řešením vypouštěcích objektů.

Akce zahrnovala i úpravu Chodoveckého potoka mezi jednotlivými nádržemi. Vymleté koryto zde bylo i dva metry hluboké a erodovaný materiál zanášel níže ležící nádrže.

Koryto Chodoveckého potoka bylo nově opevněno velkými balvany. Jde o příklad nových moderních trendů stabilizace koryta potoka přírodě blízkým způsobem.

Investorem prací je Hlavní město Praha, odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy, celkové náklady na revitalizaci retenční nádrže a přilehlého koryta potoka činily 4,6 mil. Kč bez DPH.

„Práce na revitalizaci celého Chodoveckého potoka dále pokračují na spodních dvou nádržích. Cílem je vytvoření udržovaného zeleného koridoru podél potoka s průhledy a přístupy k jednotlivým nádržím,“ doplnil radní Lohynský.

Dalším dokončeným projektem úprav a kultivace pražských vodních ploch je stavba dřevěného odpočinkového mola na Hostivařské přehradě, které bude veřejnosti slavnostně předáno ve středu 20. června v 16 hodin.

Zdroj: Tisková zpráva Magistrátu hl. m. Prahy

Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 39/2019 najdete >
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.