Za nejdůležitější považuji pocit bezpečí

Autor: Martin Šalek

27. 11. 2015 | 11:38

Co je pro Vás důležitější? Dodržení stanoveného schodku státního rozpočtu nebo
větší pocit bezpečí? Je pro Vás důležitější plnit přístupové podmínky k přijetí eura, nebo funkční vyzbrojená armáda, zabezpečováná funkčním logistickým zázemím. Pro mě je osobně důležitější pocit bezpečí i když třeba jen zdánlivý.

Pro tento pocit bezpečí je pouhé schválení zákona o rozšíření branné povinnosti žalostně málo. Je pro mě i málo prázdné tlachání o vizích jak v čase budoucím přistoupíme k revitalizaci současného tristního stavu. Ne! Já občan oprávněně žádám: Začněte hned. K čemu mi budou realizované projekty za miliardy, když si nás vezme doslova kdo chce. Jsme jako naivní stařec, který věří, že v připadě napadení mu někdo z kolemjdoucích přispěchá na pomoc. Houbelec. Je nutné se podivat kruté pravdě do očí. On celý problém není jen o výzbroji a výcviku, ale především o vnitřním uvědomění si své povinnosti bránit svoji vlast.

Po roce 1989 se celý systém branné připravenosti státu začal hroutit. Důvodem byl až přiliš populistický pohled odpovědných vládních představitelů. Ti neodpovědně podlehli dojmu přílišného optimismu. Ten vycházel z náhlé příslušnosti k velkému bratru, který se o nás vždy a všude postará. Naprosto pominuli historickou pravdu, źe armáda je jedním ze základních znaků národní svébytnosti. Vznikly škody, které se budou napravovat velice těžko.
Tou největší je absolutní nebo snad jen částečná absence povinnosti bránit svoji rodinu, vlast, národ. Někteří občané si tuto myšlenku nebo odpovědnost vůči svým blízkým neuvědomují a naopak při zmíňce o nutnosti a povinnosti bránit svoji vlast a své blízké protestují se slovy, že se pro to nenarodili a co je ještě horší, vyjadřují se obdobně i jejich rodiče.

Neméně důležitou oblastí, která byla absolutně devastována je velikost, výzbroj a logistické zázemí samotné naší armády. Armádě byly postupně odebírány finanční prostředky pod pláštíkem tvrzení snižování její důležitosti pro náš stát. Tyto finance byly vyplýtvány na různé populistické programy nebo byly donedávna zdrojem spekulativních zbrojních obchodů.

Z těchto postojů odpovědných a jimi podporovaným všeobecným povědomým o nedůležitosti armády se katastroficky snížilo v očích obyvatelstva povědomí o výjimečném společenském uznání příslušníků armády. Pomyslnou korunu celému procesu vzniku naší totální vojenské nesamostatnosti byl kstastrofální rozpad našeho vlastního zbrojního průmyslu. Co tedy já občan chci? Jít cestou, kterou budou tvořit následujíci kroky a je nutné vykročit hned.

Všemi dostupnými prostředky vychovávat občany k odpovědnosti vůči svým blízkým a
své vlasti a to službou nejčestnější, tedy brannou povinností. Toto je cesta duševního a etického uvědomění si, tedy cesta návratu k tradičním hodnotám.

Cesta materiální je jednoznačná. Neřešme nyní výšku schodku našeho rozpočtu. Představitelé této země, tak jak přicházeli a odcházeli ze svých funkcí, rozházeli nespočet stovek miliard korun na věci, které jsou méně důležité, než je zajištění obrany naší země a pocit bezpečí občanů. Je sice hezké, že dodržíme určité rozpočtové limity a projevíme rozpočtovou odpovědnost, ale na tu se v případě konkrétního ohrožení státu, své rodiny i sama sebe každý vykašle.

Co tedy:

- PŘESTAŇME šetřit na armádě. Vraťme jí finanční prostředky, o které ji připravili naši nezodpovědní politici, kteří propadli iluzi, že armádu už nikdy nebudeme potřebovat, že nás velký bratr za každých okolností ochrání. Překročme klidně o desítky miliard svůj rozpočet, protože pocit bezpečí je jeden z nejdůležitějších lidských pocitů.

- VYTVOŘME takové finanční zajištění vojáků, které by pozvedlo a ukázalo jejich společenskou důležitost, která jim právem náleží. Tím zvýšíme i atraktivnost postavení vojáka ve společnosti a zjednoduší se náborový proces.

- ZAVEĎME šestiměsíční brannou povinnost formou vojenského základního výcviku pro občany země.

- ZAČNĚME okamžitě budovat malou komplexní soběstačnou armádu pro využití k obraně naší země včetně logistického zázemí.

- OBNOVME náš národní zbrojní průmysl, alespoň v některých segmentech.


Odkaz URL ke článku
Řád národa

Časopis Týden

Předplaťte si časopis Týden

V čísle 47/2019 najdete >
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.